Shirika La Mzinga

Shirika La Mzinga

Mradi wa Mawasiliano Wizarani

Mradi Unasimamiwa na Wizara ya Ulinzi na JKT

Ujenzi wa Nyumba za Makazi ya Wanajeshi

Ujenzi wa Nyumba za Makazi kwa Maafisa na Askari